+40 728 960 370 office@premiumedu.ro

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Prezenta notă de informare (“Nota de Informare”) prezintă anumite informații privind prelucrarea anumitor date cu caracter personal referitoare la persoanele fizice care participă la evenimentul “Study IN by Premium Edu”, care va avea loc în data de 4 Octombrie 2019, la Arcub – Gabroveni (“Participanții”, “dumneavoastră” sau “dvs.”). Prelucrările de date cu caracter personal sunt efectuate de către: Premium Edu S.R.L., cu sediul social în Strada av. Gheorghe Marasoiu nr. 3, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12197/2016, număr de înregistrare fiscală 36531143, telefon: +40(0)728.960.370 și e-mail office@premiumedu.ro;

Nota de Informare este redactată în conformitate cu legislația aplicabilă relevantă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Ce date cu caracter personal prelucrăm
Prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale Participanților la evenimentul sus-menționat: nume și prenume; e-mail; telefon; domeniu de interes pentru studii in strainatate, imagine („Datele cu caracter personal”).

Deținem aceste date direct de la dvs. sau de la partenerii noștri, din surse publice sau din corespondență anterioară. De asemenea, vom colecta anumite date (de ex., imaginea dvs. prin fotografii sau filmări) pe parcursul derulării evenimentului la care ați fost invitat(ă).

De ce prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal
Prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim de a organiza în bune condiții evenimentul la care sunteți invitat, ceea ce include, între altele, efectuarea formalităților de înregistrare la eveniment sau accesul în salile unde se desfășoară evenimentul.

În cadrul evenimentului, este posibil să vă prelucrăm imaginea prin fotografii sau filmări efectuate de colaboratorii noștri, sau prin distribuiri ulterioare ale acestor imagini ale dvs. în medii publice, făcute pentru a comunica publicului imaginea noastră ca partener și, în general, pentru activități de comunicare, informare si marketing ale societății noastre.

În cele din urmă, nu excludem să fie necesar să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în scopul interesului nostru legitim de a ne îndeplini oricare alte obligații privind informarea corecta asupra studiilor in strainatate, obligatii care ne revin potrivit legislației aplicabile.

Considerăm că toate activitățile prezentate mai sus sunt rezonabile și legitime, având în vedere interesul nostru de a ne construi și promova imaginea prin evenimente ca cel la care sunteți invitat(ă), precum și relația dintre noi și dvs. În cazul în care sunteți de altă părere, vă rugăm să ne transmiteți obiecțiile dvs. cu privire la prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal.

Dorim să vă aducem la cunoștință că niciuna dintre prelucrările Datelor dvs. cu caracter personal pe care o efectuăm nu este realizată exclusiv prin mijloace automate și nu folosim Datele dvs. cu caracter personal în scopul creării de profiluri.

Cum protejăm Datele dvs. cu caracter personal
Suntem preocupați de siguranța Datelor dvs. cu caracter personal. Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate, inclusiv obligații de confidențialitate și măsuri de securitate, pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, furtului, prelucrării ilegale sau neautorizate sau împotriva altor acțiuni nelegale. În general, respectăm standarde rezonabile de securitate, pe care le considerăm adecvate, pentru protejarea Datelor dvs. cu caracter personal.

În cazul în care suspectați orice folosire sau acces neautorizat, pierdere, sau furt a Datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați în cel mai scurt timp posibil.

Cui transmitem Datele cu caracter personal
Vom transmite Datele dvs. cu caracter personal către unitati de invatamant cu care avem parteneriate si pentru care v-ati exprimat intentia de a le urma cursurile. În fine, nu excludem să fie necesar să transmitem Datele dvs. cu caracter personal către autorități publice, în legătură cu îndeplinirea activităților acestora de interes public.

Cât timp vom păstra Datele dvs. cu caracter personal
De regulă, păstrăm Datele dvs. cu caracter personal legate de participarea la evenimentele noastre pentru o perioadă de timp rezonabilă după evenimentul respectiv. Durata concretă de timp depinde de nevoile noastre legitime, precum și de volumul și natura datelor cu caracter personal, riscurile generate de un potențial acces neautorizat, sau scopurile prelucrărilor, însă nu ne așteptăm ca ea să depășească o perioadă de 24 luni după derularea evenimentului la care sunteți invitat(ă). Odată ce am stabilit că Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare, le vom șterge.

Ce drepturi aveți în legătură cu Datele dvs. cu caracter personal
Potrivit reglementărilor aplicabile, dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal:

Dreptul de acces la datele dvs., respectiv de a obține din partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu Datele dvs. cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informațiile prevăzute de lege privind prelucrările pe care le efectuăm;
Dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea Datelor dvs. cu caracter personal inexacte sau completarea datelor incomplete;
Dreptul de a obține din partea noastră ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm, fără întârzieri nejustificate, în cazurile și în condițiile prevăzute de legea aplicabilă;
Dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazurile și în condițiile prevăzute de legea aplicabilă;
Dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal, caz în care nu vom mai prelucra Datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
Dreptul de a primi Datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
Vă puteți exercita drepturile de mai sus, în calitate de persoane vizate, prin transmiterea unei solicitări scrise către noi, folosind detaliile următoare de corespondență:

Premium Edu S.R.L.
Strada av. Gheorghe Marasoiu nr. 3, sector 1, București
Tel: +40 (0)728.960.371
E-mail: office@premiumedu.ro
Puteți de asemenea contacta Responsabilul nostru de Protecția Datelor
Dl. Dominique Murea
Comisar pentru Protecția Datelor, Confidențialitate și Securitatea Informației Premium Edu

Contacteaza un consilier Premium Edu

Pentru a obtine mai multe informatii despre studiul in strainatate, tabere academice, burse, voluntariate sau internshipuri, programeaza-te pentru o sedinta de consiliere gratuita.
Foloseste formularul de contact sau suna la: +40 728 960 370.